←  Just Scroll
Intro
Etap 1
Discovery
Etap 2
Warsztaty strategiczne cz. I
Etap 3
Tożsamość marki & Strategia
Etap 4
Warsztaty strategiczne cz. II
Etap 5
Treści + zasoby marki
Etap 6
Wdrożenie marki
Etap 7
Rozwój marki
Intro
Etap 1
Discovery
Etap 2
Warsztat strategiczny cz. I
Etap 3
Tożsamość marki & Strategia
Etap 4
Warsztat strategiczny cz. II
Etap 5
Zasoby marki & Treści
Etap 6
Wdrożenie marki
Etap 7
Rozwój marki

Proces pragmatycznego brandingu

To, że tu jesteś najprawdopodobniej oznacza, że świadomie podejmujesz decyzje oraz stawiasz na pragmatyzm we współpracy i biznesie.

W zwięzły sposób przeprowadzimy Cię przez nasz proces budowania i rozwijania marek. W zależności od specyfiki branży oraz aspiracji biznesowych zostanie on adekwatnie dostosowywany.

Metodyki podejść oraz ich rekomendowany zakres poznasz tutaj.

Etap 1
~ 1-4 tygodnie

Discovery

Pozwala nam stać się ambasadorem dwóch stron – marki i jej klienta. Głównym celem jest poznanie rynku, motywacji odbiorców oraz działań konkurentów, po to aby móc w kolejnych etapach podejmować trafne decyzje.

Analiza podstawowa

Wnioski z analizy odbiorców będą stanowić fundament w budowie marki. Chcąc skutecznie ich zaciekawić oraz zaangażować skupimy się na odkryciu motywacji, które nimi kierują – potrzeb, problemów, zachowań, nawyków, różnic pokoleniowych, środowiskowych i kulturowych.

Wnioski z analizy odbiorców będą stanowić fundament w budowie marki. Chcąc skutecznie ich zaciekawić oraz zaangażować skupimy się na odkryciu motywacji, które nimi kierują – potrzeb, problemów, zachowań, nawyków, różnic pokoleniowych, środowiskowych i kulturowych.

Poznanie pozycjonowania rywali branżowych oraz charakterystyki rynku, innowacji i trendów pozwoli nam efektywnie wyróżnić markę oraz wskaże kierunki rozwoju przewag konkurencyjnych.

scope phase
zakres etapu

Audyt marki

Istniejącą markę poddamy audytowi, aby móc racjonalnie ocenić propozycję oferty, ścieżkę klienta i jego doświadczeń oraz obecny wizerunek i trafność działań marketingowych – odnosząc się do odkrytych wcześniej motywacji odbiorców.

scope phase
zakres etapu

Audyt organizacji

Znaczącym ogniwem kształtującym obraz marki w świadomości odbiorców oraz potencjalnych pracowników jest kultura organizacji oraz jej sposoby działania. Realizując audyt wewnętrzny organizacji pomożemy Ci spojrzeć oczami tych osób.

Zweryfikujemy również posiadane zasoby do przeprowadzenia sprawnego procesu brandingu i wdrożenia marki.

scope phase
zakres etapu
Etap 2
~ 1-4 tygodnie

Warsztaty strategiczne cz. I

Istotny dla skuteczności moment w którym powiążemy kluczowe elementy biznesu oraz oferty z wizerunkiem i marketingiem. Określimy ścieżkę klienta, strategię jego pozyskania oraz kierunki tożsamości marki.

Zdefiniowana taktyka działań będzie adekwatna do zasobów finansowych, czasowych, organizacyjnych oraz kompetencyjnych.

Warsztat: biznes + rozwój produktu/usługi

Dążąc do zbudowania skutecznej marki skupimy się na tym, aby wszystkie procesy uzupełniały się i wzajemnie wspierały. W tym celu powiążemy strategię marki ze strategią biznesową.

Ponadto często, aby zbudować przewagi konkurencyjne istotne okazuje się rozwinięcie samego produktu lub usługi. Dlatego w warsztatach kluczowa jest obecność decydentów organizacji.

scope phase
zakres etapu

Warsztat: Projektowanie ścieżek klienta

Zaprojektujemy pełną ścieżkę podróży klienta od jego pozyskania, po obsługę posprzedażową. Świadome ukształtowanie wszystkich procesów pozwoli efektywnie zarządzać nimi, tak aby uzyskiwać coraz wyższą skuteczność oraz zoptymalizować czas i wysiłki.

scope phase
zakres etapu
Etap 3
~ 1-4 tygodnie

Tożsamość marki & Strategia

Zdefiniujemy osobowość i strategię marki w celu zapewnienia jej wyróżnienia oraz zdobycia uznania odbiorców. Nadamy charakterystyczne imię, zaprojektujemy spójny i atrakcyjny wizerunek oraz angażującą komunikację – co znacząco ułatwi sprzedaż i rozwój biznesowy.

Strategia cz. I – Kierunki komunikacji i kreacji wizualnej

Koncepcje tożsamości marki

Zaproponujemy 3 różne kierunki na strategię pozycjonowania marki, jej styl komunikacyjny oraz wizualny. W oparciu o wnioski z poprzednich etapów oraz zdefiniowane założenia każda z koncepcji bazować będzie na silnych fundamentach logicznych i estetycznych.

Z pośród trzech propozycji wybierzesz ze swoim zespołem dwa kierunki w oparciu o które powstaną dwie propozycje namingu* oraz systemu wizualnego.

*opcjonalnie, jeśli będzie wymagane wykreowanie nazwy

scope phase
zakres etapu

Naming + Slogan

Opracujemy charakterystyczną, unikatową oraz zapamiętywalną nazwę marki i ewentualnych jej submarek. Ponadto zaproponujemy spójny system nazewnictwa jej produktów lub usług, tak wzmocnić zdolność wyróżnienia się względem rynku.

Stworzymy charakterystyczny slogan, który zakomunikuje główną ideę marki oraz wpisze się do pamięci odbiorców.

scope phase
zakres etapu

System wizualny

Stworzymy atrakcyjny system identyfikacji wizualnej obejmujący logo, motyw przewodni oraz inne elementy wizualne marki. Ułatwi to wyróżnienie się, trwałe zapisanie w świadomości odbiorców (tzw. look&feel) oraz wspomoże komunikację i sprzedaż.

Logiczne ustandaryzowanie pozwoli w dogodny sposób reprodukować materiały na różne nośniki, co zapewni spójność marki i zwinność realizacyjną.

scope phase
zakres etapu
Strategia cz. II – Zdefiniowanie pozycjonowania i osobowości marki

Strategia marki & strategia komunikacji

Bazowa część, w której doprecyzowana zostanie tożsamość marki, jej pozycjonowanie względem rynku oraz ścieżka podróży klienta (punkty styku z marką). Strategia komunikacji oraz marketingowa zapewnią spójność narracji marki w działaniach marketingowych oraz sprzedaży.

Dla organizacji o rozbudowanej strukturze lub tych zakładających dynamiczny wzrost zostanie przygotowany precyzyjny dokument pozwalający zrozumieć charakterystykę i strategię marki wszystkim zaangażowanym osobom.

scope phase
zakres etapu
Etap 4
~ 1-4 tygodnie

Warsztaty strategiczne cz. II

Wspólnie opracujemy plan egzekucji działań prospectingowych, marketingowych oraz sprzedażowych + ustalimy metryki i cykle analityki efektów.

Zdefiniujemy procesy i metody kształtujące pozytywne doświadczenia odbiorców. Co przyczyni się do zwiększenia konwersji sprzedaży, zaangażowania i lojalności.

Warsztat: Plan marketingu i sprzedaży

Razem z osobami odpowiedzialnymi za marketing i sprzedaż zdefiniujemy poszczególne procesy prowadzące od pozyskania klienta do sprzedaży. Chcąc móc progresować skuteczność biznesową ustalimy w jaki sposób będziemy ją weryfikować. Opracujemy plan egzekucji uwzględniający zasoby czasowe, finansowe, ludzkie (kompetencyjne i organizacyjne) oraz posiadane narzędzia.

scope phase
zakres etapu

Warsztat: Projektowanie doświadczeń odbiorców

Projektujemy doświadczenia odbiorców na każdym etapie relacji z marką. Zwiększymy zdolność wpływu na ich zaangażowanie i lojalność. Co w efekcie wzmocni progres skuteczności sprzedaży oraz zoptymalizuje wysiłki organizacji.

scope phase
zakres etapu
Etap 5
~ 1-4 tygodnie

Treści + zasoby marki

Zaprojektujemy treści, które poprowadzą odbiorcę do oczekiwanych przez markę decyzji oraz zoptymalizują proces jego obsługi.

Przygotowujemy wszystkie niezbędne zasoby oraz materiały jakie będą wykorzystywane w realizacji zdefiniowanej strategi marketingowej i sprzedażowej oraz w budowaniu świadomości i pozytywnego wizerunku marki.

Identyfikacja werbalna

Zaprojektujemy przyjazne oraz zwięzłe opisy i komunikaty marketingowe – mające na celu zaciekawić odbiorcę, zdobyć jego uwagę oraz sprawnie przeprowadzić przez całą ścieżkę "podróży z marką".  Treści dostosujemy do motywacji wyselekcjonowanych person zakupowych, tak aby każdy odbiorca miał wrażenie, że marka rozmawia z nim, rozumiejąc go.

scope phase
zakres etapu

Materiały identyfikacji wizualnej

W oparciu o system wizualny marki zaprojektujemy jej fizyczne i cyfrowe elementy, które będą wpierać podejmowane działania promocyjne, sprzedażowe i reprezentacyjne. Wdrożone spójne nośniki wzmocnią rozpoznawalność marki oraz jej pozytywne postrzeganie. Ponadto zbudujemy wizualną hierarchię treści, która wspomoże ich efektywność.

scope phase
zakres etapu

Znakowanie

Pomożemy w doborze oraz zaprojektujemy oznakowanie: przedmiotów i gadżetów, odzieży, pojazdów i maszyn oraz fasad i otoczenia.

scope phase
zakres etapu

Opakowania

Przeprowadzimy analizę opakowań konkurentów i ekspozycji półki sklepowej, aby zaprojektować linię kreatywną, która wyróżni produkt. Zadbamy o jego spójność względem wariantów, serii oraz całego portfolio marki.

Stworzymy wizualizacje 3D oraz dostosujemy kreację do druku na poszczególnych wykrojnikach oraz z zastosowaniem określonych metod uszlachetnień.

scope phase
zakres etapu

Strona internetowa

Zaprojektujemy stronę internetową, która stanie się wirtualnym sprzedawcą. Dzięki czemu znacząco zoptymalizujemy proces sprzedaży i obsługi klienta. W tym celu opracujemy logikę funkcjonalności specjalnych, zdefiniujemy user flow adekwatne do lejków marketingowych, określimy architekturę informacji oraz przygotujemy makiety poglądowe obrazujące hierarchię treści. Finalnym efektem pracy będzie interaktywny projekt responsywnej strony internetowej oraz opcjonalnych animacji.

scope phase
zakres etapu

Product Design (UX & UI)

Zaprojektujemy produkty cyfrowe (aplikacje, systemy) dostarczając intuicyjne i estetyczne rozwiązania. Wspieramy w zdefiniowaniu logiki biznesowej oraz logiki funkcjonalności. Stworzymy ustandaryzowany design system, który zapewni spójność wszystkich elementów interfejsu oraz zwinność ich tworzenia. Całość udokumentujemy w logiczny sposób , który ułatwi komunikację z firmami i osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie programistyczne.

scope phase
zakres etapu

Ekspozycja marki & Wayfinding

Opracujemy design elementów o charakterze reprezentacyjnym oraz nawigacyjnym. Połączymy funkcję, wygląd i komunikację.

scope phase
zakres etapu
Etap 6
~ 1-4 tygodnie

Wdrożenie marki

Zrealizujemy szkolenia wdrożeniowe dla pracowników. Wdrożymy poszczególne elementy marki, wesprzemy w koordynacji działań realizowanych przez podmioty trzecie oraz obejmiemy kierownictwo artystyczne nad specjalnymi akcjami i projektami.

Brand book

Opracujemy instrukcję marki, która pozwoli zrozumieć osobom zaangażowanym i mającym wpływ na wizerunek jakie są bazowe założenia tożsamości i komunikacji oraz jak ustandaryzowana została warstwa wizualna. Dzięki temu marka nie utraci spójności oraz nie rozmyje swojego wizerunku.

scope phase
zakres etapu

Wdrożenie programistyczne stron internetowych

Wdrożymy strony internetowe w metodologii low-code co pozwoli znacząco zredukować czas i koszt realizacji.

W przypadku zaawansowanych stron o rozbudowanych funkcjonalnościach oraz aplikacji i systemów pomożemy w doborze oraz komunikacji ze specjalistami.

Wdrożenie internetowych kampanii marketingowych

Opracujemy treści oraz kreacje wizualne, które wraz z założeniami strategicznymi kampanii przekażemy partnerom odpowiedzialnym za ich konfiguracje oraz optymalizację.

Szkolenia wdrożeniowe

Przeprowadzimy szkolenia, które pomogą zbudować pełny obraz tożsamości marki. Zespół zrozumie jaka jest jej strategia rynkowego pozycjonowania, z pomocą jakich taktyk będą realizowane działania oraz jak efektywnie wykorzystywać i rozwijać stworzone narzędzia i zasoby.

Wsparcie w koordynacji druku + wykonawców

W przypadku materiałów fizycznych wesprzemy markę w doborze wykonawców i komunikacji z nimi oraz samej realizacji.

Etap 7
~ 1-4 tygodnie

Etap 7 – Rozwój marki

Wesprzemy markę w codziennym funkcjonowaniu poprzez opiekę brandingową. Podejmowane działania będziemy testować oraz udoskonalać dążąc do stałego progresu skuteczności sprzedaży.

Konsultacje strategiczne + analityka działań

Będziemy gotowi wspomagać markę w strategicznym rozwoju oraz zaangażować się w analizowanie danych i wyników wraz sugerowaniem działań mających polepszyć skuteczność biznesową.

Konsultacje będą mogły przybrać formę spotkań pojedynczych w ramach potrzeb lub cyklicznych ze zdefiniowanym planem pracy.

Opieka brandingowa

Okresowy nadzór spójności marki

Jesteśmy świadomi tego, że przy zaangażowaniu wielu osób i podmiotów mimo ustandaryzowania marki mogą pojawić pewnie niespójności. Dlatego będziemy mogli zaoferować okresowe nieregularne weryfikacje kluczowych obszarów.

Opieka brandingowa

Współzarządzanie marką i marketingiem

Wspieramy organizacje w dalszym zarządzaniu marką oraz jej promocją. Pomagamy decydować o podejmowanych działaniach, podejmowaniu współprac i weryfikowaniu ich efektów, czy planowaniu i wydatkowaniu budżetu marketingowego.

Opieka brandingowa

Projektowanie graficzne

Zaprojektujemy wszelkie potrzebne materiały potrzebne do realizacji bieżących zadań. Rozliczając się za poświęcony czas marka zyska dogodność zwinnej i przewidywalnej współpracy.

Kierownictwo artystyczne

Poprowadzimy akcje oraz projekty w obszarze kreacji artystycznej zespając wszystkie zaangażowane podmioty.

Close window
S-SENSE sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 5/1
35-006 Rzeszów
NIP
5170398642
Copy
REGON
383036662
Copy
KRS
5170398642
Copy
mBank
00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Copy