-->

Budujemy i rozwijamy marki łącząc biznesową logikę z kreatywnością.

Strategia

Budowanie pozycji marki

Zrozumienie i odkrywanie

Analiza, badania, audyty

Poznamy jak działa rynek, konkurencja, jakie są motywacje odbiorców i jak przebiega ich proces decyzyjny. Po to, aby odkryć intratne możliwości i przestrzenie na rynku.

Pozycjonowanie

Określimy, którą grupę docelową warto obrać i jaką przestrzeń w świadomości odbiorców należy zająć, aby uzyskać wymierne korzyści finansowe.

Przekonujące argumenty

Value Proposition

Wypracujemy przewagi konkurencyjne i wyróżniki. Rozwiniemy propozycję marki o dodatkowe wartości, dzięki którym przekonamy odbiorców i zdystansujemy konkurentów.

Satysfakcjonujące doświadczenia

Customer Experince

Zaprojektujemy doświadczenia odbiorców na kluczowych etapach relacji z marką. Dostarczając odbiorcy wyjątkowe przeżycia oraz dbając o wygodę i intuicyjność zwiększymy zaangażowanie i skłonność do poleceń.

Taktyka marketingowa i sprzedaży

Wskażemy i zaplanujemy najbardziej adekwatne formy dotarcia do klienta oraz zainteresowania go ofertą marki. Wspólnie zaprojektujemy proces sprzedaży tak, aby był jak najbardziej efektywny i skuteczny.

Kultura organizacji

Culture & Employer branding

W budowaniu pozycji marki istotne jest zaangażowanie zespołu. Wskażemy kierunki kształtowania kultury firmy tak, aby ludzie rozumieli cel, podzielali go oraz identyfikowali się z marką. Silna kultura organizacji i atrakcyjny wizerunek ułatwią pozyskanie wartościowych pracowników.

Tożsamość marki

Angażujący wizerunek i komunikacja

Narracja i komunikacja

Wykreujemy opowieść marki, która wyróżni firmę na tle konkurencji . Opracujemy styl i zasady komunikacji, które zaangażują obraną grupę docelową i skłonią do wejścia w interakcję z marką. Twój marketing i sprzedaż zyska praktyczne narzędzie wyjaśniające jak prowadzić skuteczną i spójną komunikację.

Nazewnictwo

Naming

Zaprojektujemy nazwę Twojej firmy, submarek, serii i kategorii oraz produktów/usług. Dzięki niej wyróżnisz się na tle konkurencji i zapiszesz w pamięci odbiorców. Jej unikatowość umożliwi zastrzeżenie jako znak towarowy, a przy tym będzie posiadać wolną domenę.

System wizualny

Visual System / Visual Identity

Zaprojektujemy system wizualny składający się z logo, motywu wizualnego, ikonografii, dedykowanych ilustracji/grafik 3D oraz ustandaryzowanej hierarchii wizualnej, kompozycji, kolorystyki, typografii i fotografii. Zapewni wyróżnienie na tle konkurentów oraz zwiększanie rozpoznawalności marki dzięki atrakcyjnemu, wyrazistemu i spójnemu wizerunkowi.

Wytyczne marki

Brand Guideline

Standaryzacja wyjaśniająca pozycjonowanie marki na rynku, jej cele i metod ich realizacji. Precyzyjne wytyczne dla efektywnej komunikacji oraz standaryzacja wizerunku marki, wyjaśniająca jak używać system wizualny, aby zachować spójną tożsamość marki, ale także zagwarantować skuteczność tworzonych materiałów marketingowych i sprzedażowych. Zapewnia jednoznaczne rozumienie metod  strategii marki w kontekście biznesowym i ułatwia wdrożenie nowych pracowników. Podsumowując redukuje czas i koszty oraz ryzyko rozmycia wizerunku marki.

Content

Treści dla marketingu i sprzedaży

Werbalne przedstawienie marki i oferty

Verbal Identity + Copywriting + UX Writing

Zaprojektujemy zwięzłe treści, które kolejno: zaciekawią odbiorcę, zdobędą jego uwagę poprzez wyeksponowane przewagi konkurencyjne i wyróżniki marki, przedstawią ofertę oraz zaangażują do podjęcia oczekiwanej decyzji. Kluczową wartością jest aspekt wygenerowania większej ilości szans sprzedażowych lub dokonanych zakupów. Ponadto opracowane treści zoptymalizują proces obsługi klienta.

Fotografia

Obejmiemy kierownictwo artystyczne nad sesjami zdjęciowymi oraz podejmiemy nadzór pracy naszych partnerów. Fotografia produktowa, wizerunkowa, portretowa, wnętrz oraz reportażowa.

Wideo

Nadzorujemy oraz wspieramy reżyserię produkcji wideo. Współpracujemy z partnerami specjalizującymi się w poszczególnych typach realizacji – krótkie materiały wideo dla social mediów, wideo content marketing, spoty reklamowe, produkcje krótkometrażowe.

Ilustracje

Stworzymy dedykowane ilustracje oraz infografiki, które ubogacą wizualnie materiały marki oraz nadadzą jej większej charakterystyczności.

Grafiki i wizualizacje 3D

Zaprojektujemy grafiki 3D, które wyróżnią markę na rynku i uatrakcyjnią ją. Zrealizujemy realistyczne wizualizacje 3D, które przedstawią atuty produktu lub jego budowę.

Animacje

Wykreujemy scenariusze oraz koncepcje kreatywne animacji. We współpracy ze specjalistami od motion design stworzymy wartościowe i atrakcyjne materiały marketingowe i sprzedażowe.

Design

Zaprojektowanie materiałów marki

Materiały marketingowe i sprzedażowe

Zaprojektujemy materiały wykorzystywane w działaniach wizerunkowych i promocyjnych oraz w poszczególnych etapach procesu sprzedażowego.

Papeteria firmowa, materiały reprezentacyjne, publikacje, grafiki cyfrowe, prezentacje, wzory dokumentów firmowych.

Znakowanie

Zaprojektujemy oznakowanie przedmiotów biurowych i gadżetów promocyjnych, odzieży, pojazdów i maszyn, fasad i otoczenia.

Opakowania

Przeprowadzimy analizę opakowań konkurentów i ekspozycji półek sklepowych, aby zaprojektować linię kreatywną, która wyróżni produkt. Zadbamy o jego spójność względem wariantów, serii oraz całego portfolio marki.

Stworzymy wizualizacje 3D oraz dostosujemy kreację do druku na poszczególnych wykrojnikach.

Strona internetowa

Web design

Zaprojektujemy stronę internetową, która stanie się wirtualnym sprzedawcą. Dzięki czemu znacząco zoptymalizujemy proces sprzedaży i obsługi klienta. W tym celu opracujemy logikę funkcjonalności specjalnych, zdefiniujemy user flow adekwatne do lejków marketingowych, określimy architekturę informacji oraz przygotujemy makiety poglądowe obrazujące hierarchię treści. Finalnym efektem pracy będzie interaktywny projekt responsywnej strony internetowej oraz opcjonalnych animacji.

Aplikacje i interfejsy

Product design

Zaprojektujemy produkty cyfrowe (aplikacje, systemy) dostarczając intuicyjne i estetyczne rozwiązania. Wspieramy w zdefiniowaniu logiki biznesowej oraz logiki funkcjonalności. Stworzymy ustandaryzowany design system, który zapewni spójność wszystkich elementów interfejsu oraz zwinność ich tworzenia. Całość udokumentujemy w logiczny sposób , który ułatwi komunikację z firmami i osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie programistyczne.

Ekspozycja marki + SIW

Exposition & Way finding

Opracujemy design elementów o charakterze reprezentacyjnym oraz nawigacyjnym. Połączymy funkcję, wygląd i komunikację.

Wdrożenie

Wprowadzenie marki w życie i jej promocja

Planowanie i wsparcie koordynacji

Brand managment

Pomożemy stworzyć plan egzekucji poszczególnych działań marketingowych obejmujący: zdefiniowanie celów i wytycznych, wyznaczenie odpowiedzialnych osób i podmiotów oraz określenie budżetów i terminów. Ponadto wesprzemy markę w kontakcie z zewnętrznymi usługodawcami i wykonawcami.

Warsztaty i szkolenia

Przeprowadzimy szkolenia, które pomogą zbudować pełny obraz tożsamości marki. Zespół zrozumie jaka jest jej strategia rynkowego pozycjonowania, z pomocą jakich taktyk będą realizowane działania oraz jak efektywnie wykorzystywać i rozwijać stworzone narzędzia i zasoby.

Wdrożenie stron internetowych

Development (no-code, low-code)

Wdrożymy strony internetowe w metodologii low-code co pozwoli znacząco zredukować czas i koszt realizacji.

W przypadku zaawansowanych stron o rozbudowanych funkcjonalnościach oraz aplikacji i systemów pomożemy w doborze oraz komunikacji ze specjalistami.

Wdrożenie płatnych kampanii

Opracujemy treści oraz kreacje wizualne, które wraz z założeniami strategicznymi dla kampanii marketingowych. Przekażemy je partnerom odpowiedzialnym za  konfiguracje oraz optymalizację.

Rozwój

Uskutecznianie i skalowanie marki

Konsultacje strategiczne + analityka

Będziemy gotowi wspomagać markę w strategicznym rozwoju oraz zaangażować się w analizowanie danych i wyników wraz sugerowaniem działań mających polepszyć skuteczność biznesową.

Konsultacje będą mogły przybrać formę spotkań pojedynczych w ramach potrzeb lub cyklicznych ze zdefiniowanym planem pracy.

Okresowy nadzór spójności marki

Jesteśmy świadomi tego, że przy zaangażowaniu wielu osób i podmiotów mimo ustandaryzowania marki mogą pojawić pewnie niespójności. Dlatego będziemy mogli zaoferować okresowe nieregularne weryfikacje kluczowych obszarów.

Współzarządzanie marką i marketingiem

Brand managment

Wspieramy organizacje w dalszym zarządzaniu marką oraz jej promocją. Pomagamy decydować o podejmowanych działaniach, podejmowaniu współprac i weryfikowaniu ich efektów, czy planowaniu i wydatkowaniu budżetu marketingowego.

Projektowanie graficzne

Graphic Design

Zaprojektujemy wszelkie potrzebne materiały potrzebne do realizacji bieżących zadań. Rozliczając się za poświęcony czas marka zyska dogodność zwinnej i przewidywalnej współpracy.

Dostosujemy jedno z wybranych podejść do aspiracji, potencjału branży, możliwości i zasobów Twojej firmy w tym budżetu.

Tożsamość marki

Dla firm, które chcą posiadać wyrazisty wizerunek marki oraz angażującą komunikację.

Główne cele

atrakcyjny wizerunek i angażująca komunikacja

wyróżnienie marki na tle konkurentów

Czas realizacji

~ 1-2 miesiące

Budżet

$

Pragmatyczny proces ™️

Dla firm, które chcą podjąć walkę o istotny udział w branży. Są gotowe organizacyjnie, aby wypracować silne przewagi konkurencyjne oraz konsekwentne rozwijać markę.

Główne cele

atrakcyjny wizerunek i angażująca komunikacja

wyróżnienie marki na tle konkurentów

trafne odpowiedzenie na motywacje odbiorców

wypracowanie przewag konkurencyjnych

wypracowanie taktyki marketingowej i sprzedażowej

zwiększenie udziału w branży

Czas realizacji

~ 5 - … miesiący

Budżet

$$+

Najczęstsze pytania

Ile kosztuje branding i w jaki sposób się rozliczacie?

Średnio klienci na cały proces brandingu lub rebrandingu przeznaczają około 70 tys. złotych na przestrzeni około 4-6 miesięcy współpracy. Jednak realizujemy także projekty uproszczone za około 25 tys. złotych oraz złożone sięgające wartości 250 tys. złotych. Wycena jest zależna od zakresu działań, który pozwoli zrealizować aspiracje firmy adekwatnie do specyfiki branży.

Rozliczanie następuje zgodnie z etapami realizacji (re)brandingu.

Ile trwa cały proces?

Projekty realizowane naszym pragmatycznym procesem zajmują średnio od 5 do 12 miesięcy. W przypadku działań uproszczonych lub fragmentarycznych okres realizacji trwa od 1 do 4 miesięcy.

Czy muszę realizować wszystkie etapy i usługi?

Nie jest to wymagane. Zakres działań dostosowujemy do aspiracji firmy, potencjału branży i możliwości firmy (zasoby ludzkie, finansowe i czasowe).

Jak bardzo muszę zaangażować się w projekt?

Klienci przychodzą do nas jako specjalistów i to na nas ciąży odpowiedzialność za kształtowanie projektu i jego poprowadzenie. Dążymy do odciążenia i ułatwienia klientom podejmowania decyzji i realizacji niezbędnych działań.

Co będzie namacalnym efektem Waszej pracy?

Efekty naszej pracy są zależne od obranego podejścia i zakresu działań. Poszczególne elementy, które zyskuje firma opisane zostały na stronie głównej.

Co jest potrzebne aby zacząć z Wami współpracę?

Na samym starcie oczekujemy poznać motywacje, które skłaniają do realizacji brandingu/rebrandingu. Kolejne kroki i potrzebne działania po Twojej stronie przedstawimy na warsztacie zerowym.

Czy świadczycie usługi programistyczne?

Wdrażamy strony internetowe w metodologii low-code, która jest tańsza i szybsza. W przypadku bardziej złożonych projektów i aplikacji korzystamy ze wsparcia naszych partnerów.

Czy realizujecie kampanie marketingowe?

Opracujemy treści oraz kreacje wizualne, które wraz z założeniami strategicznymi kampanii przekażemy partnerom odpowiedzialnym za ich konfiguracje oraz optymalizację.

Co to jest branding?

wkrótce

Publikacja 27.11.2023

Co to jest rebranding?

wkrótce

Publikacja 04.12.2023

Zastanawiasz się jak zacząć?

Umów bezpłatną konsultację.

Podczas 20 minutowej rozmowy telefonicznej przedstawisz nam kluczowe wyzwanie z jakim się mierzysz w biznesie lub marketingu. My wskażemy wstępną koncepcję rozwiązań.

Twoja marka może stać się narzędziem biznesowym. Poznaj koncepcję działań dla swojej firmy.
Marcin Tkaczyk – Strateg marki
Marcin Tkaczyk
Strateg marki
Umów bezpłatną konsultacje