Klient
KOF Regard
Zdefiniowany cel

Firma zyskująca coraz większy udział w regionie potrzebowała właściwej reprezentacji. Zaprojektowanie wizerunku marki, który wyróżni firmę na tle konkurentów oraz udogodni czytelność oferty marki stało się nadrzędnym celem.

Zakres
Nazewnictwo
Logo
System wizualny
Strona internetowa

KOF Regard
Pracuj swobodnie

Metamorfoza firmy KOF w markę KOF Regard to wizualne zobrazowanie ugruntowanej pozycji na lokalnym rynku.

Właściciel oczekiwał od nas wsparcia w dostosowaniu wizerunku marki do etapu rozwoju firmy oraz wykreowania współczesnej, wyróżniającej estetyki brandu.

Kluczowym etapem dla osiągniętego rezultatu był audyt środowiska marki, który pozwolił podjąć adekwatne decyzje projektowe sprawiając, że nowy wizerunek skutecznie zapadnie w pamięć odbiorców.

Uznaliśmy, że dotychczasowa nazwa KOF będąca akronimem od „Kompleksowa Obsług Firm” nie buduje właściwych skojarzeń. Dlatego zaproponowaliśmy rozwinięcie tej nazwy o frazę, która zakomunikuje korzyści marki i sprawi, że będzie sama w sobie bardziej charakterystyczna.

W procesie namingu wyselekcjonowaliśmy angielskie słowo „Regard” oznaczające mieć wzgląd, brać pod uwagę, przyglądać się czemuś, ale też szanować i poważać – co doskonale odnosi się do charakteru usług. Dużym plusem tej nazwy jest jej łatwość wymowy, ale także to, że występuje ona często w anglojęzycznych stopkach e-mail jako pozdrowienie, uszanowanie odbiorcy – „Best regards”.

Oprócz nazwy nasze działania objęły także zaprojektowanie opisu marki oraz jej sloganu:

Pracuj swobodnie

Stanowiącego wartość funkcjonalno-emocjonalną dla każdej osoby.

Na etapie projektu logo uznaliśmy, że powinniśmy wyróżnić markę poprzez zastosowanie zupełnie niestandardowego podejścia do tworzenia znaku marki. Koncept symbolizuje zdolność „prześwietlania” firm pod kątem ich bezpieczeństwa.

Zależało nam, aby marka KOF Regard zyskała wysoce charakterystyczny, ale prosty koncept key visualu. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwinięcie gradientu z logo na materiałach tożsamości wizualnej oraz użyciu go do stworzenia serii piktogramów odnoszących się do oferty firmy.

Dokonany rebranding zwieńcza strona internetowa stanowiąca jeden z głównych kanałów do pozyskiwania klientów. Dzięki zaprojektowaniu właściwej architektury treści marka prowadzi odbiorcę skłaniając do podjęcia poszczególnych działań.

Realizacja
Nazewnictwo
Marcin Tkaczyk
Brand Design
Juliusz Bachta, Marcin Tkaczyk
Strona internetowa
Marcin Tkaczyk
Partnerzy
Development
Krystian Rygiel
Koordynacja projektu
Koordynacja
Łukasz Adamiak (KOF Regard) / Marcin Tkaczyk